Innkalling til årsmøte i Kapp IF

Postet av Kapp IF den 24. Jan 2019

Saksliste for Årsmøte 18.02.19 kl 18.30

Årsmøte i Kapp IF 2019

Når og sted: Mandag den 18.02.2019, Klokken 18.30 på Sportshytta.

Saksliste for Årsmøte Kapp IF 2019

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Åpning, godkjenning og dagsorden

Sak 3: Valg av møteleder

Sak 4: Valg av sekretær

Sak 5: Valg av to medlemmer for signering av protokoll

Sak 6: Årsberetning for 2018

Sak 7: Regnskap for 2018

Sak 8Fastsette medlemskontingent

Sak 9: Budsjett for 2019 

Sak 10: Informasjon fra Styret

Sak 11: Valg- Styremedlemmer, Valgkomite

Sak 12: Innkomne saker.


Underlag for sakene kan leses på hjemmesiden Kappif.no

Frist for å melde saker er frem til Fredag 15.02.19.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i Kapp IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.