Innkalling til årsmøte i Kapp IF

Postet av Kapp IF den 15. Jan 2020

Saksliste for Årsmøte mandag 17.02.20 kl 18.00

 

Innkalling årsmøte i Kapp IF 2020

Når og sted: Mandag den 17.02.2020, Klokken 18.00 på Sportshytta.


Saksliste for Årsmøte Kapp IF 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Åpning, godkjenning og dagsorden

Sak 3: Valg av møteleder

Sak 4: Valg av sekretær

Sak 5: Valg av to medlemmer for signering av protokoll

Sak 6Årsberetning for 2019

Sak 7Regnskap for 2019

Sak 8Fastsette medlemskontingent

Sak 9Budsjett for 2020

Sak10: Mandat til styre for å avklare eierposten Kapp IF har i ØTIP

Sak 11: Informasjon fra Styret

Sak 12Valg- Styremedlemmer, Valgkomite

Sak 13: Innkomne saker.

 

Underlag for sakene kan leses på hjemmesiden Kappif.no.


Frist for å melde saker er frem til Fredag 14.02.20.

Bevertning til de fremmøte

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i Kapp IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.