Saksliste Årsmøte Kapp IF 2016

Postet av Kapp IF den 6. Feb 2016

Styret viser til innkalling til årsmøte på hjemmesiden den 26.01.2016

Årsmøtet avholdes Mandag den 22.02.2016 Kl 18.30 på Sportshytta, Fauchaldplassen.

Årsmøtesaksliste Kapp IF 2016

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Åpning, godkjenning og dagsorden

Sak 3: Valg av møteleder

Sak 4: Valg av sekretær

Sak 5: Valg av to medlemmer for signering av protokoll

Sak 6: Årsberetning for 2015

Sak 7: Regnskap for 2015

Sak 8: Ny revidert lov norm for idrettslag tilknyttet NIF

Sak 9: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter

Sak 10: Budsjett for 2016

Sak 11: Organisasjonsplan for Kapp IF

Sak 12: Valg- Styremedlemmer, Valgkomitee

Sak 13: Innkomne saker .

Frist for å melde saker er frem til Fredag 19.02.16.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i Kapp IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.