Instruks

Til lagleder / dugnadansvarlig :

Sørg for at instruks kommer frem til de som skal stå i kiosken.

Ansvar:

1. Laget har ansvar for kiosk fra mandag til torsdag i oppsatt uke om ikke annet er oppgitt.


2. Se over at toaletter er i orden før du avslutter kioskvakt og fyllpå papir ved behov. Tøm Søppel både inne og ute husk andre siden av banen også og 5'er benen.


Fredag og helg er det de som spiller kamp sitt ansvar å ha åpen kiosk.

Kiosken/Blåbua:

Det skal stekes og selges vafler.

Ta gjerne med en kake, frukt etc. og selg.

Kiosken skal være åpen til alle kampene er ferdig spilt OG helt til "alle" har handlet "ferdig". Enkelt og greit: Kioskvakt er den siste som går fra plassen.

VIKTIG: Les også Instruks for Blåbua.

Til lagleder/dugnadansvarlig: sørg for at kioskvakt får instruksen for kiosken.

Salget i kiosken er et bra bidrag til klubbkassa ☺

NB : Husk å låse alt !

Du skal forlate kiosken og garderobe/toalett i den stand du selv ønsker å finne det når du skal starte din vakt !
Tusen takk for din innsats i fellesskapet for KAPP IF 

Kioskansvarlig: Marianne Jostad , 41251513


For Kapp IF