Tillitsvalgte i Kapp IF må fremvise gyldig Politiattest (vandelsattest).

Gyldig Politiattest fremvises enten leder eller sportslig leder i Kapp IF.


Informasjon fra NIF vedrørende Politiattest for idrettslag

Link til veiledning for å søke om Politiattest

Link til søknad om Politiattest