Leder


  • Lede Kapp IF sine styremøter fastsette agenda og følge opp prioriterte saker
  • Ansvar for utarbeidelse av årshjul, utarbeidelse/videreutvikling av strategi. 
  • Holde oppsyn med Kapp IF fotball sin aktivitet
  • Deltagelse klubbforum 
  • Kontakt mellom fotballkrets og NFF
  • Fastsette tid for gruppens «årsmøte»
  • Utarbeide styrets årsberetning i samarbeid med nestleder og sekretær
  • Oppfølging/revidering av klubbhåndbok sammen med resten av styret og kvalitetsklubbansvarlig
  • Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Indre Østland fotballkrets lederkurs 1 og 2 (Styrekurs)


07.06.2023