Sportslig leder:


 • Hovedansvarlig for sportslig utvikling, herunder talentutvikling og ferdighetsmerker 
 • Lede sportslig utvalg som består av en eller flere sportslig ansvarlige i hver seksjon
 • Jobbe med rekrutering av nye trenere/lagledere
 • Holde jevnlige møter med trenere og spillerutviklere i klubben 
 • Lede forhandlinger i forbindelse med overgangssaker og med samarbeidsklubber 
 • Oppnevne dommerkoordinator og være en støtte for den
 • Lede ungdomsseksjonen (13 - 14 år) 
 • Overordnet ansvar for at Medlemsnett og FIKS oppdatering
 • Ansvar for påmelding av alle lag til turneringer/seriespill
 • Skrive Årsrapport og innhenting av det fra lagene
 • Sørge for at det blir forholdt seg til klubbens gjeldende lover/vedtekter og retningslinjer
 • Lede barneseksjonen med lag opp til og med 12 år 
 • Ønskelig kompetanse etter tiltredelse: Indre Østland fotballkrets lederkurs 1 og 2 (Styrekurs)

 

07.06.2023