Trenerveileder

·      

  • Være et bindeledd mellom trenere og sportslig leder i klubben 
  • Bidra med rekrutering av nye trenere
  • Stimulere trenere til å gå på trenerkurs  
  • Være en støttespiller for trenere og veilede dem i fht. treningsøkter 
  • Gi nødvendig opplæring/veiledning til nye trenere – eget opplegg for trenere rundt G/J6 og 5 åringer på høsten 
  • Gjennomføre trenerforum i samarbeid med sportslig leder 
  • Bidra med og planlegge og gjennomføre klubbkvelder for lag og trenere
  • Samarbeid med sportslig leder og Fair play-ansvarlig

23.03.2023