Kvalitetsklubb ansvarlig:


  • Oppgave og ansvarsområde til Kvalitetsklubbansvarlig
  • Lede kvalitetsklubbprosjektet fram i klubben og få implementert dette i klubben.
  • Kalle inn til møter om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer».
  • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets sammen med sportslig leder. 
  • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en god standard på rollebeskrivelse av trener, leder og verdiarbeid osv. i klubben. Så det er lett og ta på seg ansvaret og lett å se hva rollen innebærer.
  • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
  • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben og at det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet. 
  • Oppdatere klubbhåndboka og holde den oppdaterte versjonen tilgjengelig for alle.
  • Rapportering og oppfølging
05.10.2023