Fair play-ansvarlig:


  • Ser til at FAIR PLAY blir praktisert på treningsfeltet 
  • Holde temakvelder i samråd med sportsligleder og trenerveiledere
  • Sørge for at arrangement blir gjennomført med Fair Play som en viktig del av planlegging og gjennomføring 
  • Sørge for at alle lag selv organiserer og gjennomfører kampvertordning 
  • Sørge for at NFF’s foreldrevettregler er synlige for foreldrene på Kapp IF’s kamparena.
  • Sørge for at alle spillere, trenere og lagledere er kjent med og etterlever NFFs brosjyrer «FairPlay-møtet» 
  • Sørge for at Fair-Play har en viktig plass på klubbens hjemmeside/facebook-side, samt på lagenes egne grupper på sosiale medier
05.10.2023