FIKS ansvarlig


  • Påse at Kapp IF til enhver tid kjenner til alle påkrevde oppgaver i FIKS
  • Påse at Kapp IF til enhver tid har personer med nødvendig tilganger til FIKS 
  • Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse, sørge for opplæring, og sørge for å holde seg oppdatert i FIKS på endringer som skjer 
  • Registrere nye spillere i Kapp IF og sørge for at alle spillere er registrert 
  • Registrere personer i verv i klubben inn i FIKS
  • Administrere overganger inn og ut av klubben 
  • Holde seg oppdatert på spilleroverganger hvor kontingent i forrige klubb ikke er betalt
05.10.2023