Politiansvarlig


 Hensikten med politiattestansvarlig er å sørge for at alle frivillige som har ett verv og utføre oppgaver for Kapp IF som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal avkreves politiattest.

Hovedoppgaver

• Påse at alle med tillitsverv fremviser politiattest.

• Holde oversikt over hvem som har fremvist godkjent attest og fortløpende oppdatere  dette i klubbens medlemsregister (spond).

• Ta kontakt med personer som er nye i aktuelle tillitsverv før hver sesong.

• Skal informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige, om NFF og Idrettsforbundets krav om politiattest.

• Veilede og informere om søknads rutiner for politiattest.

• Være tilgjengelig for fremvisning av godkjent attest.05.10.2023