Logo 

                                    

 Klubblogoen er formet som et skjold med tre nedadgående buer mot høyre,

i klubbens farger, samt initialene "K.I.F." og årstallet "1913"                                         
21.03.2023