Årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år i utgangen av februar måned. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/utvalg som er gitt forslagsrett. Eks valgkomiteen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes idrettslagets styre senest 14 dager før årsmøtet. Styret har ansvar for at alle ønskede saker fremmes for årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og innbetalt medlemskontingent Kapp Idrettsforening pr 31.12. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 
21.03.2023