Øvrige verv

Trenerveileder: Lars Fredrik Baakind og Kim Sveum

Sportslig utvalg: Ønskelig?

Dommer ansvarlig: Marthe Sinnerud

Kiosk ansvarlig: Marianne Jostad

Klubbhus ansvarlig: Hilde Mathisen

Kvalitetsklubb ansvarlig: Gry Iren A Sundbakken

FIKS ansvarlig: Gry Iren A Sundbakken

Fair play-ansvarlig: Torhild Nordengen

Materialforvalter: Espen Langerud

Bane/anlegg ansvarlig: Ola Øfstbø, Torbjørn Barlund, Øyvind Nyhus

Politiattest ansvarlig: Ranja Anita Wårheim

Dugnad ansvarlig: Marthe Bjerke og Sofia Resander

Media ansvarlig: Ranja Anita Wårheim

Økonomi ansvarlig: Stein Moe

Hjemmeside ansvarligKnut Sundbakken

Rekruterings ansvarligPål Sandberg

Overgangs ansvarlig: Torhild Nordengen

Banefordelings ansvarlig: Tomas Illøkken

Merking av bane: Magne Hagebakken
21.03.2023