Nestleder

Kampvert

 • Møt opp i god tid, ta imot lag og publikum fra bortelaget
 • Ha på gul vest merket med kampvert
 • Vis publikum hvor de skal stå, utenfor banen og gi beskjed at vi ikke ønsker at de går over banen, men rundt.

Før kampen: 

 • Sørge for at garderober er åpne og ryddige 
 •  Ønske begge lag og dommer(e) velkommen 
 • Henvise tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen 
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet 
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart 
 • Ha kjennskap til varsling og klubbens retningslinjer for håndtering av uønskede hendelser 

Under kampen:

 • Være tilgjengelig for dommeren i pausen 
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra tilskuere, og ta kontakt hvis det går over streken 
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen 
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer 

Etter kampen: 

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen 
 • Takke begge lag og dommer(e) for kampen 
 • Melde fra til Fair play-ansvarlig eller styret i egen klubb hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp
05.10.2023