Medlemskap

Medlemskapet i Kapp IF får man ved å melde seg inn med innmeldingsskjema på klubbens hjemmeside

Link til innmeldingsskjema:    http://www.kappif.no/p/52006/innmeldingskjema 

Man trykker på spond merket og svarer på spørsmålene.

Medlemskapet blir fullverdig når medlemskontingenten er betalt.21.03.2023