Treningskontigent

Treningsavgiften innebærer: Utstyr vi trenger på trening, drakter, vedlikehold av bane, lagspåmelding til kretsen/serien og cuper, leie av baner i vinterhalvåret. 

Denne summen endres etter hvilket trinn du hører med.

Fra det året man er 9 år, sender vi ut trenings avgiften i to omganger. 

6-8 år: 400,-

9 år: 1000,-

10 år: 1200,-

11-12 år: 1500,-

13-14 år: 2100,-

15-   år: 2800,-

Idrettsskole/all-idrett: 300,- høst/vår

21.03.2023