SPORTSLIGE MÅL

sportslige-mål.pdf

KLUBBENES FELLES SPORTSLIGE MÅL

Alle foreldre skal ha kjennskap og følge NFFs foreldrevettregler.

Gi spillerne våre mange gode fotballopplevelser, så ofte som mulig – både i trening og i kamp.

Like muligheter for sportslig utvikling – uavhengig av kjønn.

Skape et dommermiljø i klubbene. Vil legge til rette for å gi et tilpasset tilbud til jenter og gutter fra 6 år og opp til og med senioralderen.

Vi skal være mulighetenes klubber der de som ønsker å utvikle seg skal få et best mulig grunnlag videre på veien inn mot Norsk toppfotball.