Rekrutterings ansvarlig


  • Ansvarlig for å planlegge klubbens faste aktiviteter for rekruttering og innrullering herunder barnehagedagen, ranselpost og informasjon til skolene i nærområdet.

   • Kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene.

  • Ansvar for å planlegge og gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene i samarbeid med sportslig leder.

  • Ansvar for å avholde informasjonsmøte i august sammen med sportslig leder og leder og ansvarlig for all-idrett. Samt sørge for at kontakt informasjon innhentes ved innrullering i klubben.

  • Ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan. 


  07.06.23