Visjon

Idrettsglede for barn, ungdom og foreldre!

Formål

Kapp IF skal drive organisert idrett, primært fotball, basert på foreldres deltakelse og ledere med trenerkompetanse. Sammen med foreldre, trenere, lagledere og tillitsvalgte skal vi gi barna et variert treningstilbud i nærmiljøet (fortrinnsvis for skolekretsen Kapp og Nordlia), der de kan utvikle seg gjennom mestringsopplevelser sammen med andre.

Mål

Idretten skal sikre et åpent og inkluderende aktivitetstilbud, og legge til rette for å beholde, utvikle og følge opp bredden av fotballglade barn frem til junior nivå. Vi skal satse på breddefotball, men gjennom samarbeid med andre klubber kunne tilby muligheter til de som ønsker å satse på et høyre nivå. Vi skal strebe etter å følge retningslinjer fra NIF og NFF både organisatorisk og idrettsfaglig.

Informasjon om medlemskontingent for tillitsvalgte og trenere.

Alle som har et verv i et idrettslag må være medlem av idrettslaget (regler fra Norges idrettsforbund). Det vil si at trenere, lagledere og andre med verv i klubben må være medlem og betale medlemskontingent.

I den forbindelse ble det på årsmøtet vedtatt en familierabatt på medlemskontingenten.

Enkeltmedlemmer betaler fortsatt kr. 300,-. Familier med to eller flere medlemmer betaler kr. 500,-

Engasjement

Kapp IF er en foreldrestyrt og foreldredrevet idrettsforening som i følge målsetningen skal legge til rette, utvikle og følge opp bredden av fotballglade barn. For å få til dette er vi avhengig av engasjement og innsats fra klubbens medlemmer og familie. For å kunne utnytte klubbens og nærmiljøets ressurser bedre, ber vi dere foreldre ta stilling til hva dere kan bidra med for å legge forholdene til rette for den aktiviteten som skapes i Kapp IF. Vi er sikre på at mange foreldre innehar spesiell kompetanse som kan være til nytte for klubben og klubbens idrettsanlegg. Fint hvis dere kan sette minst et kryss i boksen under.

Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet meldes du inn i klubben / foreningen.

ddmmyyyy

På spiller

På spiller

Foresatt

Foresatt

Vi spør om foreldrene har kompetanse som kan komme klubben til nytte ved spesielle behov.

Her trenger vi navn på person som skal motta informasjon fra klubben. Ved familiemedlemskap husk navn og fødselsdato hovedmedlem

For å bekrefte samtykke så ber vi dere markere på hvert av spørsmålene under. Hvis dette ikke er ønskelig så la valgene stå åpne.