KLUBBHÅNDBOKA  

Klubbhåndboka skal sammen med sportsplan være ett verktøy/oppslagsverk for alle klubbens medlemmer eller andre som skulle ønske informasjon om klubbens struktur og sammensetning. 

Klubbhåndboka skal fortelle litt om Kapp IF som klubb, hva vi står for og hva våre verdier er.

Det er også ett arbeidsverktøy for alle som har verv i klubben, den forklarer hva rollen går ut på og hvem man eventuelt forholder seg til.
21.03.2023